Salı, Haziran 11, 2024

2020 Dilekçe Hakkında İlginç Bilgiler

-

- Advertisement -

Hepimizin mutlaka dilekçe yazmaya ihtiyacı olmuştur. Kendimiz yazmasak bile bilen birisine yazdırmışızdır. Aslında hayatımızın en önemli parçasını oluşturan iş hayatımızda, dilekçe yazmaya ne kadar ihtiyacımız var farkında mıyız?

O zaman buyurun farkındalık yaratalım.

- Advertisement -

Bilmediğiniz Dilekçe Çeşitleri

Dilekçeler, derdimizi belirli kurallar dahilinde, müracaat ettiğimiz kuruma anlatmanın en iyi yoludur. Oldukça fazla dilekçe çeşitlerinin olmasının nedeni de, her kurumun kendine özel yazışma kurallarının olmasıdır. Kaç çeşit dilekçe var biliyor musunuz? Cevabınız hayırsa, kaç adet dilekçe olduğunu incelemeye başlayalım.

Şikayet Dilekçesi

Adı üstünde herhangi bir konudaki şikayetlerimiz için yazdığımız dilekçe türüdür. Genelde resmi makamlara yazılır. Şikayet dilekçesi sade bir dille yazılmalıdır.

Savcılık Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

İstek Dilekçeleri: Hizmet alınan özel ya da kamu kurumlarından bir isteğimiz olduğundan yazdığımız dilekçe türüdür.

Belediye İstek Dilekçe Örneği
Adli Sicil Kayıt Örneği İçin Dilekçe

İzin Dilekçesi: Özel ya da kamu kurumlarında çalışanların, mazeret izni ya da yıllık izin kullanmak için yazmaları gereken dilekçelerdir.

Bilgilendirme Dilekçeleri: Resmi ya da özel kurumlar arasındaki yazışma türlerinden bir tanesidir. Kurum dışındaki kişiler de bilgilendirme dilekçesi hazırlayabilirler.

Banka Dilekçesi Örneği

Hesap açma, kapatma, şikayet ya da isteklerin banka şubelerine ya da merkezlerine bildirildiği dilekçe türüdür.Banka dilekçesi örneği, aşağıdaki gibi hazırlanabilir:

 • “………………Bankası” hemen altına ise “Genel Müdürlüğüne” ibaresi yer alır. Başlığımız bu şekilde olacak.
 • Daha sonra, “Bankanıza ait……………………………..no’lu kredi kartı kullanıcısıyım” diye devam ederiz.
 • Eğer kredi kartını kullanmak istemiyorsak, istemediğimizi belirtiriz. Ya da kartınızın son kullanma tarihi geçmiştir ve yenilemek istiyorsunuzdur. Artık isteğimiz neyse, sade ve kısa cümlelerle belirtiriz.
 • Giriş, gelişme ve sonuç metninin sağ altına “Kredi kartının iptalini isteyenin” “Adı ve Soyadı” ve “İmzası” bölümü yazılır.
 • “Gereğinin yapılmasını arz ederim” bölümü artık klasikleştiği için her seferinde bahsetme gereği duymuyoruz. Metnin hemen altına dilekçenin yazıldığı tarih yazılarak, dilekçe tamamlanmış olur.

Hukuki Dilekçe: En çok kullanılan dilekçe türlerinden bir tanesidir. Kendi arasında birçok bölüme ayrılır. En çok yazılan türü dava dilekçeleridir. Boşanma, tazminat, vesayet ya da miras gibi konularda yazılır.

- Advertisement -

Üniversite Dilekçe Örneği

Daha çok üniversite öğrencileri tarafından, üniversite yönetimine iletilmesi gereken bilgiler için kullanılır. Not çizelgesinin istenmesi, mazeret bildirme, yemek kartı çıkartma gibi konularda dilekçe yazılabilir.

Üniversite dilekçe örneği, aşağıdaki sıra takip edilerek yazılabilir:

 • A4 sayfasının üst ortasına, dilekçenin verileceği kurumun adı yazılır. Ad yazılırken tam unvanın kullanılmasına dikkat edilir. Ad bölümünün hemen sağ altına, kurumun hangi ilde olduğu yazılır.
 • “Yüksekokulumuz Halkla İlişkiler Bölümü…” ya da “Üniversitenizin Fen Edebiyat Bölümü Öğrencilerinden…” diye tanıtım bölümü yazılır. Bu bölümde kim olduğunuzu tanıtırsınız. Bu kısım oldukça önemlidir. Çünkü giriş bölümüdür.
 • Gelişme bölümünde, dilekçeyi neden yazdığınızı kısaca anlatırsınız. Hayat hikayenizi anlatmazsınız. Abarttığımızı düşünebilirsiniz ancak gerçekten hayat hikayesini anlatanlar var.
 • Ne istediğinizi kısaca anlattıktan sonra dilekçeyi “Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim” diye bitiriyoruz. Resmi kurumlarda üst olana arz edilir. Üst olanlar ise astlarına rica ederler. Rica aslında emir verme anlamına gelir.
 • Giriş, gelişme ve sonuç bölümünü bitirmiş olduk. Hazırladığımız metnin hemen sol altında “adres”, “telefon” ve varsa “e-posta” satırı yer alıyor.
 • Adres satırının hemen karşısında ise dilekçenin yazıldığı tarih, isim ve imza yer alıyor.

Böylelikle üniversite yönetimine vereceğimiz dilekçemizi tamamlamış oluyoruz.

- Advertisement -

Okul Dilekçe Örneği

Okul dilekçe örneği, üniversite yönetimine yazdığımız dilekçe örneği ile aynıdır. Yalnızca hangi makama hitap edeceksek ve anlatmak istediğimizin türü neyse, onu değiştiririz.

İşçi Dilekçesi: Çalışılan kuruma olan taleplerin bildirilmesi için yazılan dilekçedir. Aslında pek yaygın olarak kullanılmaz. Genelde işçiler amirlerine sözlü olarak isteklerini bildirirler.

Başvuru Dilekçesi: Kamu kurumlarına ya da belediyelere istekleri bildirmek için yazılır.

İptal Dilekçesi: Daha önce yapılan bir başvurunun iptalini istemenin yollarından bir tanesidir. Adli makamlara yazılabileceği gibi, kamu kurumlarına da yazılabilir.

Kaymakamlığa Dilekçe Örneği

Kaymakamlığa dilekçe örneği oldukça kısadır. Yazması ise oldukça basittir. Yukarıda örneğini verdiğimiz gibi “…….Kaymakamlığı Makamına” başlığını attıktan sonra, hemen sağ altına hangi il olduğu yazılır. Mesela gıda yardımı konusunda dilekçe yazacaksak, “Maddi durumum iyi olmadığından dolayı, gıda yardımının yapılmasını arz ederim. ………/……….2020” gibi bir cümle kullanırız.

Öğrenci Dilekçesi

Öğrenci dilekçesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazabileceği türdendir. Böyle bir dilekçe hazırlamışsanız, mutlaka ailenize de imzalatmanız gerekir.

Tapu Tescil Dilekçe Örneği

Tapu tescil dilekçe örneği, belediye ya da tapu kadastro müdürlüklerine hitaben yazılır. Birçok türü bulunduğundan biz burada yalnızca bir tanesine değineceğiz. Aşağıdaki örneğe göre, tapu tescil dilekçesi hazırlayabilirsiniz:

 • “İstanbul Belediye Başkanlığına” ibaresi sayfanın en üstünde sola yanaşık bir vaziyette yer alır. Biz örnek olsun diye İstanbul ilini seçtik. Hangi ilde bulunuyorsanız, o ilin adını yazabilirsiniz. Daha sonra başlığın hemen sağ altına hizalanacak şekilde il ismi yazılır.
 • “İlimiz merkez…….mahallesi, tapunun …………Pafta…….Ada……….Parsel üzerinde bulunan binamız için cins tashihi yaptıracağımızdan…” diye devam eder. İsteğimizi net bir şekilde anlattıktan sonra, metnin sol altına sırasıyla, aşağıdaki ibareler yazılır.
 • Tarih,
 • C NO:
 • Adı ve Soyadı,
 • Telefon ve
 • Adres Satırı

Hatalı Kadastro Tespiti Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Hatalı kadastro tespiti tapu iptali ve tescil davası dilekçe örneği, adli makamlara yazılır. Bu tür davalara genelde asliye mahkemeleri bakar. Dolayısıyla hitap makamı asliye mahkemeleridir. Mahkeme hangi ilde yer alıyorsa, il adı ile başlanır ve devamında, asliye hukuk mahkemesi yazılarak başlık oluşturulur.

Eğer davacı olan kişi avukat tutmuşsa, başlığın hemen altında “Vekili” bölümünde avukat ismi belirtilir. Bu kısımda aynı zamanda avukatın açık adresi de yer alır.

Konusu bölümünde, dilekçenin ne amaçla yazıldığı kısaca yazılır. Dava değeri bölümünde, tapuya konu olan alanın gerçek değeri belirtilir.

En uzun bölüm, Açıklamalar bölümüdür. Bu bölümde tapu hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Yasal dayanaklar açıklanır ve talep bölümünde, mahkemeden istenenler anlatılır. Yalnız kısaca değil epey uzunca anlatılır.

Hukuki deliller kısaca sıralanır. Son olarak ise sonuç ve istem bölümü yazılır. En sonda ise Eki ya da Ekleri bölümü yer alır. Dilekçenin ekinde tapu kaydı ve vekaletname örneği yer alır. Vekaletname, avukat tutulduğu zaman dilekçe ekine koyulur.

Hazine Aleyhine Dava Dilekçesi Örneği

Hazine aleyhine dava dilekçesi örneği, istimlak durumlarında hazırlanır. Yani bir araziniz var ve bu arazi devlet tarafından kamulaştırılmış ve hazineye devredilmiş. Bu durumdan haberiniz olduğu anda, dava dilekçesi yazabilir ve hakkınızı savunabilirsiniz.

Dilekçe örneği ise yukarıdaki konu başlığı esas alınarak hazırlanabilir.

Aslında daha çok dilekçe türü vardır. Özellikle adli makamlara yönelik olarak hazırlanan dilekçe türü, diğerlerinden daha fazladır. Dava ya da şikayet konusuna göre dilekçe yazım şekli de değişmektedir.

İhtiyati Tedbir Talepli Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

İhtiyati tedbir talepli tapu iptali ve tescil davası dilekçesi, tapu iptali ve tescil davasına yazılan dilekçe ile aynıdır. Yalnızca burada konu farklıdır. Eğer birisi size yasal olarak borçlanmışsa ve borcunuzu tahsil durumu tehlikeye girmişse, borçlu olan kişinin mallarına ihtiyati tedbir kararı aldırabilirsiniz. Genelde borçlu olan kişiler, mallarını başkalarının üzerine geçirerek, borçtan kaçınmak isterler. Bu gibi durumlarda dava açılarak, hakların korunması sağlanabilir.

Dilekçe konusu ile ilgili bilmeniz gereken birçok şeyi anlattık. Artık bir dünya para verip, dilekçe yazdırmanıza gerek kalmayacak. İsterseniz boş bir A4 kağıdına el yazısı ile isterseniz de bilgisayardan, yukarıdaki anlattıklarımızı baz alarak dilekçe hazırlayabilirsiniz.

- Advertisement -
admin
admin
Türk & Dünya Edebiyatına dair tüm mektupların yer aldığı, mektuplara dair zengin ve edebi bir koleksiyon.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

Related Stories