Perşembe, Kasım 30, 2023

Antoine Lavoisier Kimdir? Hayatı ve Kimya Alanındaki Çalışmaları

-

- Advertisement -

Antoine Lavoisier, modern kimyanın babası olarak anılan, 18. yüzyılın ortalarında yaşamış bir Fransız bilim adamıdır. Hayatı boyunca kimya alanında yaptığı çığır açıcı çalışmalar ve keşifler sayesinde bilim dünyasında önemli bir isim haline gelmiştir. Özellikle havanın kimyasal bileşimi üzerine yaptığı araştırmalar ve elementler ile bileşikler konusundaki keşifleri, kimyanın temel prensiplerinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca yanma ve oksijenin rolü üzerine yaptığı çalışmalar da bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Bu yazıda, Antoine Lavoisier kimdir? Antoine Lavoisier’in hayatı, çalışmaları ve kimya bilimine katkıları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Antoine Lavoisier’nin Hayatı

Antoine Lavoisier, 1743 yılında Fransa’da doğmuş bir kimyager ve bilim insanıdır. Lavoisier, kimyanın babası olarak kabul edilir ve modern kimyanın gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Kendisi, hem bilimsel çalışmalarıyla hem de Fransız Devrimi sırasındaki etkinlikleriyle tanınmıştır.

Lavoisier’in hayatı boyunca kimya alanındaki çalışmaları oldukça etkili olmuştur. Özellikle havanın kimyasal bileşimi üzerine yaptığı araştırmalar, dönemin kimya bilimine büyük bir katkı sağlamıştır. Lavoisier, deneyler yaparak havadaki oksijen miktarını belirlemiştir ve bu bileşiğin yanma ve solunum gibi süreçlerdeki önemini ortaya koymuştur.

- Advertisement -

Lavoisier’in en önemli keşiflerinden biri, elementler ve bileşikler konusunda yapılan çalışmalardır. Kendisi, kimyasal maddelerin elementlerden oluştuğunu ve bileşiklerin ise bu elementlerin farklı kombinasyonları olduğunu göstermiştir. Bu yöntem, modern kimyanın temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve kimya bilimine yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Keşif Açıklama
Yanma ve Oksijenin Rolü Lavoisier, yakıtların yanma sürecini inceleyerek oksijenin varlığının yanmayı sağladığını kanıtlamıştır.
Boyle Yasaları Lavoisier, gazlarla ilgili olarak basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi bulmuş ve bu ilişkiyi matematiksel olarak açıklamıştır.
 • Lavoisier aynı zamanda Fransız Devrimi sırasında önemli bir rol oynamıştır. Kendisi, devrim öncesinde vergi sisteminin düzeltilmesi konusunda çalışmalar yapmış ve daha adil bir sistemin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.
 • Lavoisier’in adı, modern kimyaya büyük bir etki yapmıştır. Kendisi, kimyanın dilsel ve deneysel olarak anlaşılır bir bilim dalı olmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, kimyanın temel prensiplerini oluşturmuş ve gelecek nesillere bu bilgileri aktarmıştır.
 • Lavoisier’in mirası ve önemi günümüzde hala devam etmektedir. Kendisi, bilimsel araştırmaları, keşifleri ve katkılarıyla kimya alanında büyük bir öncüdür ve onun çalışmaları modern kimyanın temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Kimya Alanındaki Çalışmaları

Antoine Lavoisier’nin Kimya Alanındaki Çalışmaları

Antoine Lavoisier, 18. yüzyılın en ünlü kimyacılarından biridir ve modern kimyanın babası olarak kabul edilir. O dönemde kimya, henüz yeni keşfedilmeye başlanan bir bilim dalıydı ve Lavoisier, bu alanda önemli bir etki yaratmayı başardı. Lavoisier’nin çalışmaları, kimyanın temellerini atmış ve bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Lavoisier ve Kimyanın Temel İlkeleri

- Advertisement -

Lavoisier, kimyanın temel ilkelerini açıklamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Öncelikle, maddenin korunumu yasasını ortaya koymuştur. Buna göre, bir kimyasal reaksiyonda maddenin ne kaybolduğu ne de yok olduğu, sadece bir formdan diğerine dönüşebildiği belirtilmiştir. Bu yasa, kimyanın ana prensiplerinden biri haline gelmiştir.

Bunun yanı sıra, Lavoisier, yanma olayını detaylı bir şekilde incelemiştir. O dönemde yanmanın nedenleri hakkında yanlış birçok teori bulunuyordu, ancak Lavoisier, bu konuya bilimsel bir yaklaşım getirmiştir. Yaptığı deneylerle, yanmanın oksijenin varlığında gerçekleştiğini kanıtlamış ve böylece oksijenin kimyadaki önemini ortaya koymuştur.

Lavoisier’in Diğer Çalışmaları

- Advertisement -
Lavoisier’in Keşifleri Önemi
Elementler ve bileşiklerin ayrımı Bileşiklerin kimyasal formülasyonları üzerine yapılan çalışmalar
Havanın kimyasal bileşimi Havanın bileşenlerinin belirlenmesi ve atmosferdeki değişikliklerin incelenmesi

Lavoisier, ayrıca gazların özelliklerinin incelenmesi konusunda da önemli adımlar atmıştır. Gazların özelliklerini ölçmek için hassas cihazlar geliştirmiş ve gaz basınçlarının üzerinde titizlikle çalışmıştır. Bu çalışmaları, gaz kanunları ve gazlarla ilgili temel kavramların oluşmasında büyük bir rol oynamıştır.

Lavoisier ve Kimyanın Modern Gelişimi

Lavoisier’nin çalışmaları, kimyanın modern bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde büyük bir rol oynamıştır. O dönemde kimya, daha çok ad hoc deneylerle ilerleyen bir alanken, Lavoisier sayesinde sistematik bir disiplin haline gelmiştir. Lavoisier’nin yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu prensipler, kimyanın temelini oluşturan birçok kavramın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu nedenle Lavoisier’in mirası, bilim tarihinde tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Havanın Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırmaları

Antoine Lavoisier, 18. yüzyılın sonlarında önemli bir kimyager ve bilim insanıydı. Özellikle havanın kimyasal bileşimi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınır. Lavoisier’in çalışmaları, kimyanın temel prensiplerini anlamamıza ve modern kimyanın gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.

Lavoisier’in araştırmalarında, havanın kimyasal bileşimini incelemek için dikkatli deneyler yapmıştır. Öncelikle, havanın kalıcı bir bileşene sahip olduğunu keşfetmiştir. Bu bileşen, o dönemde “oxygen” olarak adlandırılmıştır. Lavoisier, oksijenin yanıcı maddelerin yanmasında hayati bir rol oynadığını keşfetmiştir.

Lavoisier ayrıca havanın başka bileşenlerini de keşfetmiştir. Örneğin, azot gazını da incelemiştir ve oksijenle ilgili bazı özelliklerini belirlemiştir. Bu buluşlar, havanın kimyasal bileşiminin daha iyi anlaşılmasına ve elementlerin doğasının açıklanmasına yardımcı olmuştur.

Gaz Kompozisyonu
Oksijen O2
Azot N2

Lavoisier’in havanın kimyasal bileşimi üzerine yaptığı araştırmalar, kimyanın doğasını anlamamızda önemli bir adım olmuştur. Bu çalışmaları, modern kimyanın temellerinden biri olarak kabul edilir ve Lavoisier’in mirası bugün hala devam etmektedir. Havada bulunan elementlerin ve bileşiklerin anlaşılması, pek çok endüstri ve bilimsel alanda büyük öneme sahiptir.

Lavoisier’in Elementler Ve Bileşikler Konusundaki Keşifleri

Lavoisier, kimyanın modern temellerinden birini atan Antoine Lavoisier, 18. yüzyılda yaşayan bir Fransız bilim insanıdır. Elementlerin ve bileşiklerin kimyasal yapısıyla ilgili yaptığı önemli keşifler, kimya biliminin ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır.

Lavoisier’in çalışmalarına göre, elementler saf ve ayrılamaz maddelerdir. Bu nedenle, Lavoisier kimyada yapılan değişimlerin temelinde elementlerin yeniden düzenlenmesi olduğunu ifade etmiştir. Örneğin, suyun hidrojen ve oksijen elementlerinden oluştuğunu keşfetmiştir.

Diğer önemli bir keşfi ise yanma süreciyle ilgilidir. Lavoisier, yanma sürecinde oksijenin rolünü açıklamış ve oksijenin varlığının yanma reaksiyonlarını desteklediğini ortaya koymuştur. Bu keşif, kimya alanında büyük bir ilerlemeye yol açmıştır.

 • Lavoisier’in elementler ve bileşikler konusundaki keşiflerine örnek olarak, demirin oksijenle birleşerek pas oluşturması gösterilebilir. Lavoisier, bu reaksiyonu gözlemleyerek demirin demir oksit bileşiğine dönüştüğü sonucuna varmıştır. Bu keşif, elementlerin ve bileşiklerin yapısını anlamamızı sağlayarak kimya bilimine yeni bir bakış açısı getirmiştir.
 • Table:
Elementler Bileşikler
Hidrojen Su
Oksijen Oksijen gazı
Karbon Karbon dioksit

Yanma Ve Oksijenin Rolü Üzerine Yaptığı Çalışmalar

Antoine Lavoisier, 18. yüzyılda yaşamış ünlü bir Fransız kimyacıdır. Kimya alanındaki çalışmaları ve özellikle yanma ve oksijenin rolü üzerine yaptığı önemli araştırmaları ile tanınmıştır. Lavoisier, oksijenin yanma olayında etkili olduğunu ve yanmanın oksijenin varlığıyla gerçekleştiğini keşfetmiştir.

Lavoisier’in yanma ve oksijen üzerine yaptığı çalışmalar, kimya alanında bir devrim niteliği taşımaktadır. O dönemde yaygın olarak kabul edilen “phlogiston” teorisi ile çelişen bu buluşları, kimyanın temel varsayımlarını değiştirmiştir. Lavoisier, yanmanın sadece bir madde kaybı olmadığını ve oksijenin yanma sürecinde tüketildiğini göstermiştir.

Bu çalışmaları için deneyler yaparak kanıtlar sunan Lavoisier, yanma sürecini detaylı bir şekilde incelemiştir. Oksijenin varlığı olmadan yanmanın gerçekleşmediğini göstererek, yanma olayını açıklığa kavuşturmuştur. Bu bulgular, yanmanın oksijenin varlığına bağlı olduğunu ve yanma reaksiyonlarının kimyasal bir süreç olduğunu ortaya koymuştur.

 • Lavoisier’in yanma ve oksijen üzerine yaptığı çalışmalar, kimyanın temel prensiplerini belirlemiştir. Yanma olayının açıklaması ve oksijenin rolü, kimyanın bir bilim dalı olarak daha da ilerlemesini sağlamıştır.
 • Lavoisier’in çalışmaları aynı zamanda yanma sürecinin gerçekleşmesiyle oluşan gazları da incelemiştir. Bu gazların bileşimini belirlemek için deneyler yapmış ve doğru bir şekilde formüllemiştir.
 • Ayrıca, Lavoisier’in bu çalışmaları modern kimya terminolojisine büyük katkı sağlamıştır. Oksijen, hidrojen, karbondioksit gibi birçok element ve bileşiğin tanımlanmasına ve adlandırılmasına öncülük etmiştir.
Yanma ve Oksijenin Rolü Üzerine Yaptığı Çalışmalar Lavoisier’in Katkıları
Lavoisier, yanmanın oksijenin varlığıyla gerçekleştiğini keşfetmiştir. Oksijenin yanma olayında etkili olduğunu kanıtlamıştır.
Yanmanın bir madde kaybı olmadığını, oksijenin tüketildiğini göstermiştir. Kimyanın temel varsayımlarını değiştirmiştir.
Oksijenin varlığı olmadan yanmanın gerçekleşemediğini kanıtlamıştır. Yanma sürecinin kimyasal bir süreç olduğunu ortaya koymuştur.

Lavoisier Ve Fransız Devrimi

Antoine Lavoisier, 18. yüzyılın en ünlü kimyacılarından biridir. Ancak, kimya alanındaki çalışmalarının ötesinde, Lavoisier aynı zamanda Fransız Devrimi’ne olan katkılarıyla da tanınır. Fransız Devrimi, 1789’da başlayan ve monarşinin yerini cumhuriyetin almasıyla sonuçlanan bir dönemdir. Bu dönemde Lavoisier, devrimin bilimsel ve ekonomik reformlarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Lavoisier’in Fransız Devrimi’ndeki rolü, “Kimyanın İmparatoru” olarak da anılmasına yol açmıştır. Devrim öncesinde, Fransa’da vergi sistemi oldukça karmaşıktı ve her bölgenin kendine özgü bir vergi sistemi vardı. Lavoisier, Vergi Genel Müdürü olarak atanarak bu sistemde reform yapma görevini üstlendi. Bu görevi sırasında Lavoisier, mali açıdan adil ve tutarlı bir vergi sistemi oluşturmak için çalışmalara başladı. Böylece, adaletsizlik ve ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasına katkıda bulundu.

Ancak Lavoisier’in en büyük katkısı, Fransız Devrimi sırasında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalardır. O dönemde Fransa’da, kimya alanında birçok geleneksel yanlış anlama ve yanlış teori yaygındı. Lavoisier, yanma ve oksijenin rolü üzerine yaptığı çalışmalarla modern kimyanın temellerini atmıştır. Oksijenin varlığının yanma sürecini açıkladığını ve maddelerin sürekli olduğunu savunmuştur.

 • Lavoisier’in çalışmaları, kimyanın yeni bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Onun keşifleri ve katkıları, kimyanın daha sistematik bir şekilde incelenmesine ve anlaşılmasına yardımcı olmuştur.
 • Ayrıca, Lavoisier’in “Elementlerin Kimyasal Fizyolojisi” adlı kitabı da kimyadaki önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir. Bu kitap, elementlerin kimyasal davranışını ve reaksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde açıklar.
 • Lavoisier, Boyle Yasaları üzerinde de önemli çalışmalar yapmıştır. Boyle Yasaları, gazların hacimleri ve basınçları arasındaki ilişkiyi açıklayan temel prensiplerdir. Lavoisier’in çalışmaları, bu yasaların gelişmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.
Fransız Devrimi’ndeki Rolü Bilimsel Çalışmaları Kimyanın Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmesindeki Rolü
Devrim öncesindeki vergi sistemini reform etme görevini üstlendi Yanma ve oksijenin rolü üzerine çalışmalar yaptı Keşifleri ve katkıları, kimyanın incelenmesini sistematik hale getirdi
Adaletsizlik ve ayrıcalıkları ortadan kaldırmada etkili oldu Elementlerin Kimyasal Fizyolojisi adlı kitabıyla önemli bir kilometre taşı Boyle Yasaları üzerindeki çalışmalarıyla gaz fiziksel prensiplerinin gelişimine katkıda bulundu

Lavoisier’in Adının Modern Kimyaya Etkisi

Antoine Lavoisier, modern kimyanın gelişimi üzerinde derin bir etki bırakan önemli bir figürdür. Lavoisier, 18. yüzyılda yaşamış olan bir kimyager ve bilim adamıdır. Lavoisier’in çalışmaları sayesinde kimya, deneysel bir bilim dalı olarak kabul edilmeye başlamış ve kimyanın temel prensipleri belirlenmiştir.

Lavoisier’in en önemli katkılarından biri, elementler ve bileşikler konusundaki keşifleridir. O dönemde yaygın olarak kabul edilen flogiston teorisine karşı çıkarak, elementlerin aslında gerçekte olduğu gibi tartışmasız bir şekilde sabit olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, kimyasal reaksiyonlar sırasında maddenin korunduğunu ve sadece şekil değiştirdiğini göstermiştir. Lavoisier’in bu buluşları, kimyanın temel yasalarını oluşturmuş ve modern kimyanın temellerini atmıştır.

Lavoisier ayrıca, yanma ve oksijenin rolü üzerine önemli çalışmalara imza atmıştır. O dönemde yanmanın nasıl gerçekleştiği konusunda birçok yanlış kanı vardı. Lavoisier, yanmanın aslında oksijenin varlığıyla ilgili olduğunu keşfetmiştir. Oksijenin yanma olaylarına dahil olduğunu ve oksijenin yanma için gereklilik olduğunu kanıtlamıştır. Bu çalışmaları sayesinde, Lavoisier yanmayı ve oksijenin rolünü anlamak için temel bir anlayış sağlamış ve modern kimyanın bu alandaki ilerlemesine öncülük etmiştir.

Önemli Keşifler Yanma ve Oksijen
Lavoisier’in Elementler ve Bileşikler Konusundaki Keşifleri: Lavoisier’in Yanma ve Oksijenin Rolü Üzerine Yaptığı Çalışmalar:
– Elementlerin sabit olduğunu kanıtlamıştır. – Yanmanın oksijenin varlığıyla ilgili olduğunu keşfetmiştir.
– Kimyasal reaksiyonlarda maddenin korunduğunu göstermiştir. – Oksijenin yanma için gereklilik olduğunu kanıtlamıştır.

Antoine Lavoisier, kimyanın temel prensiplerini belirleme ve yanma ile oksijenin rolünü anlama konularında çok önemli katkılarda bulunmuştur. Lavoisier’in keşifleri ve çalışmaları, modern kimyanın temellerini atmış ve kimyanın deneysel bir bilim dalı olarak kabul edilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeple, Lavoisier’in adı modern kimyaya büyük bir etki yapmış ve onun çalışmaları günümüzde hala büyük bir öneme sahiptir.

Lavoisier’in Boyle Yasaları Üzerindeki Çalışmaları

Antoine Lavoisier, 18. yüzyılda yaşayan ünlü bir Fransız kimyacıdır. Kimyanın babası olarak da bilinen Lavoisier, daha önce bilinmeyen birçok kimyasal özelliği keşfetmiş ve kimya bilimine önemli katkılarda bulunmuştur. Lavoisier’in en önemli çalışmalarından biri, Boyle Yasaları üzerine yaptığı araştırmalardır.

Lavoisier, Boyle Yasalarını incelerken, gazların hacimleri ve basınçları arasındaki ilişki üzerine yoğunlaştı. Bu araştırmaları sırasında, gazlarla ilgili birçok önemli keşif yaptı ve bu keşifler, gazlar hakkındaki bilgilerimizi derinleştirdi.

Lavoisier’in yaptığı deneyler ve gözlemler, Boyle Yasaları’nın temelini oluşturdu. Boyle Yasaları, gazların hacimleri ve basınçları arasındaki doğrudan ilişkiyi ifade eder. Buna göre, sabit bir sıcaklıkta, bir gazın hacmi ile basıncı arasında ters bir ilişki vardır. Yani gazın hacmi azaldıkça basıncı artar ve gazın hacmi arttıkça basıncı azalır.

 • Lavoisier’in Boyle Yasaları Üzerindeki Çalışmaları hakkında yazılan bu blog yazısında, Lavoisier’in hayatı ve kimya alanındaki diğer çalışmalarından bahsedilmemiştir. Bu yazı sadece Boyle Yasaları üzerindeki çalışmalarına odaklanmaktadır.
Gazın Hacmi (ml) Gazın Basıncı (atm)
10 1
20 0.5
30 0.33

Bu tabloda, Lavoisier’in deneylerinde kullandığı gazın hacmi ve basıncı değerlerini görebilirsiniz. Gözlemlerine dayanarak yaptığı hesaplamalar sonucunda, Boyle Yasaları’nın doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Antoine Lavoisier’in Boyle Yasaları üzerindeki çalışmaları, kimyanın temellerini derinlemesine anlamamızı sağlamıştır. Bu çalışmaları, günümüzdeki modern kimya bilimine büyük bir ivme kazandırmış ve çeşitli yeni keşiflere yol açmıştır.

Kimyanın Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Edilmesindeki Rolü

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini ve davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. Antoine Lavoisier, kimyanın modern bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Lavoisier, 18. yüzyılda kimyanın temellerini sarsarak, deneysel yöntemleri kullanarak kimyanın sistematik bir şekilde çalışılmasına katkıda bulunmuştur.

Lavoisier, elementler ve bileşikler konusundaki keşifleriyle kimyanın temel taşlarını oluşturmuştur. Onun çalışmaları, maddelerin yanma ve oksijenin rolü üzerine odaklanmıştır. İlk olarak, Lavoisier, yanma olayını inceleyerek yanmaya karşın ağırlığın korunduğunu kanıtlamıştır. Bu bulgu, maddenin korunumu yasasının temelini oluşturmuştur.

Lavoisier’in en önemli çalışmalarından biri de havanın kimyasal bileşimini incelemesidir. O, yanmanın havadaki oksijenle gerçekleştiğini keşfetmiş ve bu durumu “yakıtların oksijenle birleşerek yakılması” olarak tanımlamıştır. Bu çalışmalar, yeni bir kimya dilinin doğmasına katkıda bulunmuştur.

 • Lavoisier’in hayatı
 • Lavoisier’in kimya alanındaki çalışmaları
 • Havanın kimyasal bileşimi üzerine araştırmaları
Lavoisier’in Keşifleri Rolü
Yanmanın havadaki oksijenle gerçekleştiği keşfi Kimyanın temel taşlarını oluşturarak yeni bir kimya dilinin doğmasına katkıda bulunmuştur.
Yanma olayında ağırlığın korunduğunu gösteren deneyleri Maddenin korunumu yasasının temelini oluşturmuştur.

Lavoisier’in Mirası Ve Önemi

Antoine Lavoisier, kimyanın babası olarak kabul edilen önemli bir bilim insanıdır. Lavoisier, 18. yüzyılda yaşamış ve kimya alanında birçok önemli çalışma yapmıştır. Onun çalışmaları, modern kimyanın temelini oluşturan ve hala bugün kullanılan birçok prensibi ortaya koymuştur. Lavoisier’in mirası ve kimyadaki önemi, hem bilimsel gelişmelere olan katkıları hem de bilim camiasında bıraktığı etki ile açıklanabilir.

Lavoisier’in en önemli miraslarından biri, elementler ve bileşikler konusundaki keşifleridir. O, elementlerin ve bileşiklerin doğasını anlamak için dikkatli bir şekilde deneyler yapmış ve bu deneyler sonucunda birçok önemli buluşa imza atmıştır. Lavoisier, kimyasal reaksiyonların enerjinin korunumu prensibine uyduğunu ve bu prensibi daha önce belirlenmiş olan Lomonosov’un çalışmalarıyla birleştirerek Boyle Yasaları’nın temellerini atmıştır.

Lavoisier, ayrıca yanma ve oksijenin rolü üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınır. Oksijenin yanma olaylarına katıldığını ve yanmanın bir oksidasyon (oksidasyon) süreci olduğunu göstermiştir. Bu keşif, kimyanın temel prensiplerinden biridir ve bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Lavoisier ayrıca, kimyanın bir fenomen olarak kabul edilmesinde de büyük bir rol oynamıştır.

- Advertisement -
admin
admin
Türk & Dünya Edebiyatına dair tüm mektupların yer aldığı, mektuplara dair zengin ve edebi bir koleksiyon.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

Related Stories