Ana Sayfa Makaleler Astrolojide Evler ve Anlamları – Doğum Haritasında Evler ve Anlamları

Astrolojide Evler ve Anlamları – Doğum Haritasında Evler ve Anlamları

0
Astrolojide Evler ve Anlamları – Doğum Haritasında Evler ve Anlamları

Astrolojide Evler ve Anlamları

Astrolojik haritamızda evler, hayatımızdaki yaşam alanlarını nasıl ve hangi yönde ortaya koyduğumuzu ve bu alanların bulundukları burç ve gezegene göre nasıl etkilendiğini bize anlatır. Evlerdeki gezegenler bize o evin konusunu nasıl koyduğumuzu ve o evle ilgili güçlü yönlerimizi anlatır. Eğer o evde gezegen yoksa yorumda evin burcuna ve yönetici gezegenin konumuna bakılabilir.

Astrolojide 12 ev vardır ve 1. ev her zaman yükselenimizdir. Ev dizilişiniz için doğum saatinizi bilmeniz gerekir. Şimdi astrolojide evler ve anlamlarına bakalım;

1.EV: (KÖŞESEL EV) BEN EVİ & YÜKSELEN

​Haritalarımızın başlangıç evi olan 1. Ev ayrıca bizim YÜKSELEN evimizdir. YÜKSELEN bizim hayat noktamızı simgeler. Yükselen yani 1. Evimiz karakterimizin biçimlenmiş haini ve dış görünüşümüzü yansıtır. Bir insanla ilk karşılaşmamızda onun YÜKSELEN burcuyla tanışırız. Yani diğer bir anlatımla 1. Evini kesen burcun yansıttığı dış görünüş ile onu ilk görüşte tanımış oluruz. 1. Ev bizim “PERSONAMIZDIR”, hayata karşı takındığımız maskemizdir. Dışarıya yansıttığımız imaj yine 1. Evimizdir. Diğer yandan kişilik, mizaç, davranış tarzı yine bu evi simgeleyen konular arasındadır.

Bu ev bizim dış görünüşümüzle ilgili bilgi verdiği kadar insanları kişisel olarak etkileme düzeyimizi ve duygusal gücümüzü de gösterir.

Diğer yandan 1. Evimiz bize genel sağlığımız ve çocukluk koşullanmalarımızla da ilgili birçok bilgiyi verecektir.

2.EV: (HALEF EV) SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLAR EVİ

2.Ev bizim sahip olduğumuz tüm maddi kaynakları ve benim olarak tanımladığımız varlıkları simgeler. 2. Ev bizim zenginliğimiz, yarar sağladığımız konular ve madden bizim sahip olabileceğimiz fırsatlarla da ilgili bir alandır. Madde ile ilgili olduğu kadar benim dediğimiz, bizle özdeşmiş manevi kaynakları da simgelemektedir.

Taşınabilir maddi-manevi tüm kaynaklarımız, sahip olduğumuz arsalar&mülkler, gelirlerimiz, mal varlığı ve kişisel beklentilerdeki artış, emlak konuları, kar ve fayda gibi konular ve bizim sahip olduğumuz para kazanma ve parayı harcama tarzımız tamamen 2. Ev konularını kapsamaktadır.

Parayla aramızda olan ilişkiyi de gösteren bu ev bize paranın ve maddi kaynakların hayatımızdaki önemini ve para kazanmadaki tarzımız hakkında da bilgi verecektir.

Diğer yandan 2. Ev bizlerin öz değerini de gösterir. Kendi içimizdeki değeri dışarı yansıtışımız ve bu değeri kendi içimizdeki algılama biçimimiz bu evin konularındandır.

3.EV: (SON EV) İLETİŞİM VE KARDEŞLER EVİ

3. Ev bize kardeşlerimizi, yakın akrabalarımızı ve gün içinde etrafımızda olan yakın olduğumuz kişileri gösterir. Aynı apartmanda doğup büyüdüğümüz ve her gün iletişim içinde olduğumuz apartman komşumuz da 3. Eve dahildir. Kısa ve genellikle yurtiçi yolculuklar, nakliyat ve ulaşım da yine bu evin temsil ettiği konulardandır.

İletişim, yazılı ve sözlü ifadeler, raporlar&mesajlar, söylentiler medya, haberler ve haberleşme konuları 3. Evin ana konularıdır. İnsanlarla nasıl konuşma tarzı içinde olduğumuz, aklımızın ve zihnimizin nasıl çalıştığı yine 3. Evin konularındandır.

Kişinin olaylara pratik çözümleri sunma yetisi, farklı düşünebilmesi ve zihninin derin analizleri bizlere 3. Evinin güzel açılar aldığını ve iyi çalıştığını gösterebilir.

4.EV: (KÖŞESEL EV) AİLE VE YUVA EVİ & IC

4. Ev Astrolojide “Gökyüzünün Dibi” olarak adlandırılır. Çünkü 4. Ev ufkun altında kalan ve doğum haritasının en alçak ve dip noktasını gösterir. Felsefik yaklaşımlarda her şeyin başlangıcı ve sonuyla ve sahip olduğumuz ebeveynlerle alakalı olan evimizdir.

Ev, aile, atalar, vatanımız, köklerimiz, soyumuz bu evin ana konularıdır. Yerin altındaki gizli kaynakları göstermesi sebebiyle mezarları, madenleri, gömülü ve saklı hazineleri de simgelediği düşünülür. Diğer yandan bu evin ruhumuza gömülmüş duyguları da temsil ettiği düşünülmektedir.

Ebeveynlerimizden daha çok anneyi temsil ettiği ve yuva kavramı ile içselleştirildiği düşünülmektedir. Hayallerimizdeki anne, annemizle olan derin ilişkimiz ve annemizden beklentilerimiz de yine 4. Evin temsil ettiği konular arasındadır.

Haritanın en dip bölümü olan 4. Ev diğer yandan mezar, gömülü şeyler ve hazineleri de temsil etmektedir.

5.EV: (HALEF EV) AŞK VE ÇOCUK EVİ

​5. Ev çocukları, çocuklarımızın nasıl bireyler olabileceğini ve bizim çocuklarımızla nasıl ilişkiler yaşayacağımızı gösteren evdir. Diğer yandan 5. Ev hamileliğin ve yaratıcılığın da evidir. Duygusal ve romantik ilişkilerimiz, aşk maceralarımız, sevgililik, nasıl insanlara çekildiğimiz, flört ve cinsellik yine bu evin konularını temsil eder.

Aşkı nasıl yaşadığımız, nasıl kişilere aşık olma potansiyelimizin olduğu ve aşkta karşı tarafa nasıl bir tavır sergilediğimiz de bu evin konuları arasındadır. 5. Ev aşktaki romantizmi ve cinselliği de gösteren evimizdir.

Kumar, eğlence, tatiller, parti, sahne, spor, tiyatro ve eğlenceye dair birçok konu 5. Evin konularıdır. Bu ev keyif aldığımız ve içinde yer almak istediğimiz her çeşit eğlence alanını gösterir. Yaratıcılığımız ve yaratılığımızı göstereceğimiz alanlarla olan ilişkimiz yine 5. Ev konularıdır.

6.EV (SON EV) SAĞLIK VE RUTİN EVİ

6. Ev harita sahibi olan kişinin hastalıklarını, bu hastalıklarıyla mücadele şekillerini ve olası ya da sahip olduğu hastalıkları yenmek için yaşamsal bir güce sahip olup olmadığını gösterir. Diğer yandan 6. Ev bizim hizmet evimizdir. Sıkıcı, angarya ve günlük hayatta&akışta yapma zorunda olduğumuz işleri gösterir.

6. Evi sembolize eden iş ihtiyaçtan dolayı yapılan iş türüdür. Çalışan ve aynı düzeyde çalıştığı ekip arkadaşları bu eve dahildir. Kısacası bu ev bizim rutin işlerimizi temsil eden evimizdir.

Sağlık bilincimiz, egzersiz, diyet ve bedenimizin kapasitesi de bu evin temsil ettiği konular arasındadır. Sağlık konusunda vücudumuzun ne kadar dayanıklı olduğu, metabolizmamız ve bünyemizin gücü bu evin konuları arasındadır.

Diğer yandan 6. ev bizim iş hayatımızda birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız ve iş yerimizdeki ortamı da temsil etmektedir. Küçük ve evcil hayvanlar da yine bu evin konularındandır.

7.EV (KÖŞESEL EV) EVLİLİK VE İLİŞKİLER EVİ & ALÇALAN

7.Ev 1. Evimiz “Ben Evi” olarak nitelendirdiğimiz yükselen evimizin karşıtı olan “Sen ve Öteki Evidir.” Hayatımızı ve hayatta uyguladığımız eylemleri ve aynı zamanda duygusal anlamda yakın ilişkide olduğumuz kişileri simgeler. Yükselenin aynası olan olan ev olarak da nitelendirebiliriz.

Yükselende kendimizi görürken bu evde karşımıza çıkan insanları görürüz. Evlilikler, 6 ayı geçmiş ilişkiler, ortaklıklar, bilinen ve açık düşmanlar, aşkta karşımızda olan taraf, bize ayna tutan insanlar ve ciddiyet teşkil eden ilişkiler bu evin ana konularıdır. Ayrıca aynı statüde çalıştığımız insanlar ve halkla ilişkiler de yine 7. Ev konularındandır.

Nasıl biriyle evleneceğimiz, evliliğimizin süresi ve sayısı yine bu ev ve varsa içerisindeki gezegenlerin açılarıyla alakalıdır. Evlilik bir nevi ortaklık olarak görüldüğü için etrafımızdaki kişilerle yaptığımız ortaklıklar, ortaklık potansiyelimiz de 7. Ev konuları arasındadır.

8.EV (HALEF EV) ÖLÜM EVİ

8. Ev yeraltı kaynaklarını, bilinmeyeni ölümü temsil eden evimizdir. Bu evi mecazi anlamdaki ölüm olarak değerlendirmemiz gerekir. 8. Evde bir şeylerin sonlanışı ve dönüşüm ana temadır. Ölüm ve yeniden doğuş iç içe geçmiştir. Sahip olduğumuz kendimize ait kaynakları gösteren 2. Evin karşıt evi olan 8. Ev bize başkalarının parasını göstermektedir. Eşin ya da ortaklarınızın parası, miras, sigorta, vergi, borçlar, nafaka ve paylaşılan kaynaklar 8. Evi sembolize eder.

Bu ev diğer yandan seks ve cinsel fantazilerin temsil edildiği evdir. 5. Evden farklı olarak taciz, tecavüz ve cinselliğin kötüye ya da aşırıya kullanıldığı durumlar 8. Evin temsil ettiği temalar arasındadır.

9.EV (SON EV) UZUN YOLCULUKLAR EVİ

9. Ev öncelikle kader ve alın yazısı ile ilişkilendirilir. Geleneksel ve dini konular, rüyalar, ilham, vizyon, ritüeller ve kehanetler bu evin konularını temsil eder. Bu ev ile her şey “Yüksek Ruh”ile ilişkilendirilir ve aklın sonrasında bilgeliğin 9. Ev ile simgelenmektedir.

Uzun mesafe yolculuklarımız, bu yolculuklar akabinde ruhsal gelişimimiz ve yeni şeyler öğrenme arzumuz 9. evin konularıdır. Yurtdışı ile alakalı yaptığımız işler ve eğitimler de bu evin konularındandır.

Yüksek öğrenim, yolculuklar, diller, dinler, felsefik inançlar, tarikatlar ve yabancılar yine 9. Evin vurguladığı temalardır.

10.EV (KÖŞESEL EV) MESLEK EVİ & TEPE NOKTASI

10. Ev doğum haritalarında gökyüzü ortasını ve akabinde bu noktadaki en yüksek gücü ve parlaklığı simgeler. Haritalarımızdaki 10. Ev toplum içinde gösterdiğimiz profesyonel kimliğimizi ve parladığımız noktaları gösterir.

Ün, statü, otorite, kariyerdeki ilerleme ve gelişme MC olarak adlandırdığımız tepe noktamızla ilişkilendirilir. 10. ev harita sahibini çağıran yerdir, ulaşmak istediği noktayı ve varmak istediği hedeflerini simgeler. Dünyasal olaylar, kariyer, başarı, ün, ticaret, geniş görüşlülük, devletin hiyerarşik yapısı ve otorite bu evin temsil ettiği konulardır.

10. Evin bize vaat ettiği şekilde başarılı olur, bu evin aldığı güzel açılarla ve var olan gezegenlerle başarıya ve üne nasıl ulaşacağımızı görürüz. Diğer yandan 10. Ev birçok astrolog tarafından “baba” olarak da adlandırılmıştır. Babamızla olan ilişkimiz ve beklentimiz yine bu evin konuları arasındadır.

11.EV (HALEF EVİ) ARKADAŞLAR EVİ

11. Ev arkadaşlar ve tanıdıklarımızı temsil eden evimizdir. Diğer yandan hayırseverliğimizi ve organizasyon yeteneklerimizi de simgeler. Ümit, güven , övgü, konfor ve dileklerimizin de evi olan 11. Ev, bütün sosyalliğimizi ve sosyal gruplardaki yer alma şeklimizi de bizlere gösterir.

Doğum haritalarımızda bu ev toplumsal alandaki rolümüzü ve bütünün hayrına olabilecek katkımızı gösterir. Geleceğe yönelik beklentiler, umutlar ve dilekler de bu evin konularıdır.

Entelektüel zevklerimiz, günlük hayatımızda çevremizde olan insanlarla kurduğumuz bağlantılar, grup etkileşimleri, organizasyonlar, dernekler, sosyal sorumluluk projeleri ve arkadaş tavsiyeleri ile yükselme 11. Evin konularıdır.

12.EV (SON EV) SORUN EVİ

12. Ev doğum haritalarımızdaki inziva evimizdir. Ruhsal inançlarımızın, bilinmeyenle olan ilişkimizin, bilinçaltımızın derinlerinde olan farkında olmadığımız korkularımızın evidir.

Bilinçdışı reaksiyonlar, öğrenilmiş çaresizliklerimiz, hapsolduğumuzu düşündüğümüz konuların hepsi doğum haritalarımızda 12. Evin temsil ettiği konulardır.

12. ev görünmezliği, zayıflığı, gizli düşmanları ve talihsizliği gösterir. Bazı astrologlar bu evin kendi bilinçaltımızın hapsolduğu yer olarak da tanımlamışlardır.

Suçluluk, korku ve yabancılaşma hislerimizin içselleştirildiği alan 12. Evimizdir. Kişi 12. Evinin sırlarını çözdüğü ölçüde kendi benliğini çok daha iyi keşfedip korkularının esaretinden kurtulmuş olur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz