Tag: işlevselcilik

Felsefeye Giriş
Modern Sosyolojinin Gelişimi

Modern Sosyolojinin Gelişimi

Modern sosyolojideki teoriler teknoloji, üretim ve örgüt biçimi açısından daha gelişmiş,...