Çarşamba, Ağustos 10, 2022
Ana Sayfa Etiketler Sosyalizm

Etiket: sosyalizm

Sosyalizm ve Komünizm Nasıl Farklıdır? Hem sosyalizm hem de komünizm, esasen, bir toplumda özellikle üretim, dağıtım ve mal değişimi (yani para kazanma) araçlarının özel mülkiyetinden ziyade kamuyu savunan ekonomik felsefelerdir. Her ikisi de, işçilerin sömürülmesi ve zengin ile fakir arasındaki genişleyen uçurum da dahil olmak üzere, serbest piyasa kapitalist sistemi tarafından yaratıldığını düşündükleri sorunları düzeltmeyi amaçlıyor. Ancak sosyalizm ve komünizm bazı temel benzerlikleri paylaşırken, aralarında önemli farklılıklar da vardır. Terimler sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da,...
Marksizm Nedir? Bir ideoloji olarak Marksizmin temel amacının sınıfsız topluma ulaşmak, yani komünist aşamaya geçmek olduğunu söyleyebiliriz. Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır. Bu yüzden Marksizmi, sosyalizmi ve komünizmi tanımak için, öncelikle Marx’ın ve Engels’in felsefî görüşlerini, özellikle de ilerlemeci tarih anlayışlarını ana hatlarıyla tanımak yararlı olur. Marx ve Engels, tarih felsefelerini geliştirirken, dizge kuruş...
Devrim Çağı Hobsbawm’ın Marksist bir bakış açısıyla yazdığı bu olağanüstü eser ders kitabı niteliğindedir.  1789-1848 tarihsel süreci çok net ve somut verilerle ortaya koymaktadır. Yazarın eseri 4 seri kitaptan oluşmaktadır. Devrim çağı olarak Türkçeye çevrilen ilk kitabın ardından,  Sermaye Çağı 1848-1875, İmparatorluklar Çağı 1875-1914 ve Aşırılıklar Çağı 1914- 1991 ile devam etmektedir. Kitap Fransız İhtilali ve İngiliz Sanayi Devrimini öncesi, o noktaya getiren süreci ve bu sürece götüren politik ve endüstri konusundaki değişim...

Rastgele İçerik