Pazar, Temmuz 14, 2024

İki Ünlü Şairin Kavgası: Nazım Hikmet ve Necip Fazıl

-

- Advertisement -

Birbirine Düşman İki Şairin Mektuplarda Süren Kavgası; Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek

Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek arasındaki anlaşmazlık Türk edebiyat tarihine mal oldu. Günümüzde dahi birbirine düşman iki şair denince onların ismi akla gelir. Bu ikilinin eserlerinin bazılarında birbirlerine yazdıkları taşlamalara rastlamak mümkün.

Nazım Hikmet ve Necip Fazıl kıyaslamaları ile sık sık karşılaşıyor. Bu iki ismin kavgası çoğu zaman günümüze yansımayı başarıyor. İkilinin kavgasının, sanatlarının önüne geçmesine izin vermek ne kadar doğrudur elbette tartışılır. İki şairin de bir kutuplaşma aracı olarak kullanılması elbette ilk olarak ortaya koydukları eserlere karşı büyük bir saygısızlık.

Nazım Hikmet yazmaya başladığı ilk günden itibaren toplumcu bir çizgide ilerledi. Toplumun derdine ayna tutmanın asıl görevi olduğuna yürekten inandı. Defalarca tutuklanan şair, idamla yargılandı, yurtdışına kaçmak zorunda kaldı ve vatanından uzakta öldü.

- Advertisement -

Necip Fazıl’ın da bedeller ödediği bir hayatı oldu. Zindandan halka seslenen şairlerden biri de o’dur. Fikirleri yüzünden hayatı sınırlanan şair, edebiyatımızda sert ‘U Dönüşü’ ile hatırlanmaktadır. Necip Fazıl, şairliğe başladığı ilk yıllarda alkol sorunu ile mücadele ediyordu; fakat o denli güzel şiirler yazıyordu ki okuyanların kalpleri ısınıyor ve hatta erimeye yüz tutuyordu. Aşkın acısını ve güzelliğini şiirlerinde işleyen şair, 1930’lu yıllarda büyük bir değişimin içerisinde buldu kendini. Manevi yanını güçlendiren şair, alkol bağımlığından uzaklaşmıştı ve ihtiyacı olan iç huzuru dinde bulmuştu. Görüşleri değişen şairin elbette şiirleri de değişti; şair artık mistik şiirler yazıyordu. Hayatı boyunca mistizmden uzak duran Nazım Hikmet, onu en çok da bu değişimi yüzünden eleştirdi.

Nazım ve Necip elbette birbirlerine her zaman düşman değillerdi; zaten insanın düşman dediği kişi ile muhakkak önceden bir çay içmişliği vardır. Onların durumu da tam olarak buydu. İkili aynı sıralarda eğitim görmüşlerdi, o zamanlar fikirleri birbirlerine bu kadar uzak değildi. Dost sayılabilecek kadar yakınlardı. Nazım, yazıları yüzünden ilk kez demir parmaklıkların arasına hapsolduğunda Necip Fazıl onu ziyaret etmiş ve kavgasının arkasında durması nedeniyle takdir etmişti.

Necip Fazıl ve Nazım’ın arası 1934 yılında çatırdamaya başladı. Necip Fazıl, Arvasi tarikatından Abdülhakim Arvasi ile tanışınca tamamen değişti. Hayatını dine adadı. İsmi bugün bile islami cenahın önemli şairleri arasında en başta gelir. Hayatı boyunca mistik düşünceye karşı çıkan Nazım’ın bu değişime sessiz kalması imkansızdı. Resimli Ay dergisinin ‘Putları Yıkıyoruz’ kampanyasında Nazım eski dostunu hedef almıştı. Nazım eski dostuna ‘Sen, eskinin yenisisin ve en iyisin. Ama eskisin.’ satırlarını yazınca; Necip Fazıl’da ona ‘Yeni olmayı, yeninin en gerisi olmayı, eskinin en iyisi olmaya tercih ederdi.’ dedi. İkilinin arasındaki bu tartışmalar hiçbir zaman bu masumiyetini korumayacak ve hakarete varan noktalara doğru ilerleyecekti.

İkilinin aşağıdaki mektupları yazdıkları dönemde, Necip Fazıl çoktan büyük doğu hareketinin önderlerinden biri olmuştu. Yazdığı her satır büyük etkiler yaratıyordu. Nazım onu bu dönemlerde iktidar yalakası olmakla suçladı ve 1936 yılında ona bir mektup yazdı. Eski dostuna iktidar yalakası olmaması gerektiğini tembihliyordu ve Necip Fazıl’a durmadan geçmişini hatırlatıyordu. Nazım, işi bir ileri noktaya taşıyıp, yazdığın şiirler içerisinde en iyi olanlar Paris’te sarhoşken yazdıklarındı deyince Necip Fazıl’ın o dönemki eserlerine hakaret etmiş oluyordu. Nazım’ın bu mektubu o dönemler sıkça satın alınan Varlık dergisinde yayınlatması Necip Fazıl’ı çıldırtan bir diğer nokta olmuştu.

- Advertisement -

Öfkesini içine sığdıramayan Necip Fazıl, Nazım’ı hassas karnından vurmak için onun yolu seçti ve o da bir mektup yazdı. Türk edebiyatının, yaşadıkları polemiklerle tanınan iki şairinin kavgası böylece mektuplara da yansımış oldu.

Nazım Hikmet’in Necip Fazıl’a Mektubu

“Sevgili Necip, ismin temiz demek, necîb temiz demektir benden iyi bilirsin. Necip’i necis yapma. Sen en cihanşumül eserlerini beş parasız Paris sokaklarında dolanırken vermiş bir şairsin, cebin para para olacak diye ruhun pare pare olmasın. Bilirim kalemin kıvraktır lisanın çeviktir, bilirim üç satırda ruh üflersin kağıda, bilirim bir yazsan parçalarsın edebiyatın Çin Seddi’ni, o lisan-i mücerret dilinle Babali yokuşunun yollarını yalaman beni kahrediyor Necip.

Sevgili Necip, inandığın Allah’ın aşkına, o kudretli kalemini iktidara payanda yapacağım diye camii direğine çevirme, o kudretli kelimelerini üç kuruşa parselleme üç tanesi üç kuruş etmeyecek ciğersizlere. Sevgili Necip, elinde sur-u israfil var, onu borazana çevirme.

- Advertisement -

Eski dostun

Nazım.”

Necip Fazıl’ın Nazım Hikmet’e Mektubu

“Nâzım Hikmet!

Nafile çabalıyorsun.

Sana kızmıyorum. Kızmayacağım.

Hiçbir operatör, ameliyat masasından kendisini yumruklayan kanserliye, hiçbir gardiyan, parmaklığı içinden kendisine deli diye bağıran çılgına, hiçbir hâkim darağacı önünde küfürler savuran mahkûma kızamaz.

Ben kendimi ne kanser operatörü ne deli gardiyanı ne de ağır ceza hâkimi şeklinde görmüyorum. Fakat görüyorum ki her hareketim, seninle hiç de alâkadar olmadığı halde, ciğerine neşter gibi saplanıyor, seni delilerin parmaklığı gibi bir azap çerçevesine hapsediyor ve başının üstünde ip varmış gibi kudurtuyor. Beni, doktor, gardiyan ve hâkim şeklinde gören sensin! Senin bu halini sezer sezmez artık sana kızmıyorum. Merhamet ediyorum.

Sanma ki ben öfke kabiliyetini kaybetmiş bir adamım. İnsan başiyle fare kafasını birbirinden ayıran tek hassa, bence fikir öfkesidir. Bir hiç için ölçüsüz öfkeler duyacak kadar alıngan ve hassas bir mizaç taşıdığımı sen de bilirsin. Fakat bu öfke, iyi kötü bir kudreti, bir şahsiyeti, bir mesuliyeti kalmış insanlara ve hadiselere karşıdır. Sen mazursun.

Çünkü iflâs nedir, onu bütün hacmiyle idrak ettin.

O kadar yalnızsın ki etrafında bir sürü (namı müstear) dan başka kimse yok. O kadar konuşulmuyorsun ki, isminden ancak kendi (namı müstear) ların bahsediyor. Eskiden herkesin dilinde bir problem gibi gezinmeyi tercih eder ve bir dedikoduya, bir ankete doğrudan doğruya iştirak etmeyi Greta Garbo esrarına aykırı bulurdun. Şimdi bir yerde anket oldu mu, kıymeti ve seviyesi nedir, hiç düşünmeden, kapısı önünde aç biilâç bekleşen yedi sekiz kişinin başına en evvel sen geçiyorsun ve sıranı kaybetmemek için kim bilir nelere baş vuruyorsun? Fıkraların baş sahifelerden moda sahifelerine atılıyor, gene yazıyorsun. Hatırlanmak şartı ile ne hakaretlere razı değilsin? Tükürüğü bile uzun zaman gıda edindin. Şimdi o da yok. Bir zamanlar, şiirlerinde (kıllı ve kalın) olduğunu ilân ettiğin sarışın ve pembe ensenden, şunun bunun tokat izleri bile uçmuş. Zaman seni değil, yüz karalarını bile götürmüş. Ne hazin bir manzaran var. Akşamları, Beyoğlu sokaklarında, yüzlerinde kalın bir duvak, ayaklarında bir çift siyah bot, ellerinde köpek başlı bir şemsiye, ağır ağır geçen sabık Rum aşüfteleri bile senin kadar merhamete şayan değildir. Artık nefret vermiyorsun. Zamanın hainliği önünde insanları tefekkür ve merhamete çağırıyorsun.

Bundan birkaç ay evvel Bâbıâlide, Ştaynburg lokantasında seninle şöyle konuşmadık mı:

Ben- Gazetelere yazdığın bu fıkraları nasıl yazıyorsun, bu kadar adileşmeye nasıl tahammül ediyorsun?

Sen- Ne yapayım, ekmek paramı kazanıyorum. Başka ne yapabilirim?

Ben- Kendinden ve haysiyetinden bu kadar fedakârlık edeceğine niçin potin boyacılığı etmeyi tercih etmiyorsun?

Sen- Potin boyacılığı etsem, bir şey zannederler de beni bu işten menederler.

Kendisini bu kadar saçma bir mazeretle teselli ediveren, hakikatte tesellisi olmayan seninle görüyorsun ki ben hiçbir gün kavga etmedim. Sana selâm verdim. Sana acıdım. Bu kadar düşmene -acısını ben duyuyormuşum gibi- razı olmadım.

Şimdi bana -tam da senden bekleyebileceğim bir tarzda- çatıyorsun. Devlet günlerinde seni rakip diye almaya tenezzül etmeyen adam, bu perişan halinde sana nasıl tenezzül eder? Artık sen benim gözümde hiçbir şeyi temsil etmiyorsun. Ne hokkabaz şiirini ne işporta komünizmanı ne hile ustalığını ne 24 saatlik reklâm açık gözlülüğünü… Senin nene mukabele edeyim?

Aynı ideoloji içinde vaktiyle sarmaş dolaş olduğun ve içlerinde fikirlerine taban tabana zıt olmama rağmen konuşulabilecek insanlar bulduğum gruplar, yani sana benden daha yakın zümreler bile seni, fikir ve sanat adiliğinin, dolandırıcılığının prototipi diye gösteriyorlar. Bana ne düşer?

İşte açıkça söylüyorum: Ben senin kâbusun, geceleri uykuna giren umacın, her an yokluğunu hissettiren şeytanınım. Sana acıyorum. Fakat elimden ne gelir?

Çektiğin yokluk ıstırabına hürmeten, sana vaktile vermediğim şerefi veriyorum. Seninle ilk ve son defa olarak konuşuyorum. Fakat hepsi bu kadar. Dediğim gibi sen, bence artık mazursun. Seni affediyorum ve ne yapsan affedeceğim. Bu vaade güvenerek istediğini yap! Sakın bu fırsatı kullanmamazlık etme!

Yalnız bil ki sönmüş ve pörsümüş hüviyetine, o kadar muhtaç olduğun ve elde etmek için ne yapacağını bilemediğin hayatı nefhedemiyeceğim. Ölü diriltmek ve müflis kurtarmaktan âcizim.

Benim hakkımda, içinde hapsettiğin şeylerin hacmini bilmiyorum. Rivayete göre üç perdelik bir piyes, rivayete göre bir roman…

Fakat sana karşı hiçbir taktiği kalmamış adamın, bütün bir samimiyet ve açıklıkla içini tasfiye etmesine rağmen söyleyebileceği her şey ve sırf sana hitap etmekle düşebileceği bayağılık burada toptan ve ebediyen nihayete eriyor.

İşte görüp göreceğin rahmet!”

- Advertisement -
admin
admin
Türk & Dünya Edebiyatına dair tüm mektupların yer aldığı, mektuplara dair zengin ve edebi bir koleksiyon.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

Related Stories